Financiële inspanningsverplichting

Naast het betalen van contributie is ieder spelend lid verplicht om deel te nemen aan acties die bedoeld zijn om de financiële positie van de vereniging te handhaven. Per actie wordt door de vereniging een minimale inspanningsverplichting bepaald. Bij het niet voldoen van deze verplichting zal de vereniging een aanvullende contributie heffen die gelijk is aan de actiebijdrage die wordt binnengehaald bij de minimale inspanningsverplichting. Het niet voldoen van deze extra contributie leidt tot dezelfde consequenties als het niet voldoen van de reguliere contributie.

In de ALV van november 2020 is besloten dat er in het seizoen 2020-2021 geen inspanningsverplichting van kracht is. Ieder jaar wordt deze verplichting op de ALV vastgesteld voor het lopende seizoen en i.v.m. de corona pandemie lijkt het geen pas te hebben om de verplichting dit seizoen te hanteren. Volgend jaar zal de verplichting zeer waarschijnlijk wel weer van toepassing zijn.