Coronamaatregelen

 

Algemene maatregelen

 1. Er wordt getraind en gespeeld volgens de richtlijnen van het kabinet/RIVM.
  Algemene uitgangspunten:

  1. Blijf thuis bij COVID-19-gerelateerde klachten en laat je testen;
  2. Pas hygiëne toe;
  3. Houd 1,5 meter afstand;
  4. Vermijd drukte;
  5. Het is verboden je stem te verheffen;

Sport-specifieke uitgangspunten:

 1. Alleen actieve sporters en trainers mogen op de sportaccommodatie komen.
  Het is ouders en publiek niet toegestaan de sportaccommodatie te betreden;
 2. Ga voor de training thuis naar de wc en was je handen;
 3. Vul thuis je eigen bidon met drinken, dat kan niet bij de sportaccommodatie;
 4. Kom in sportkleding en neem enkel bidon en zaalschoenen mee;
 5. Als je niet wilt trainen, doe het dan niet. Neem dan contact op met je trainer;
 1. Daarnaast sluiten we aan bij het korfbalspecifieke protocol van het KNKV/NOC-NSF:
  Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

  1. Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
  2. Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
  3. Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is;

Voor teams in de senioren geldt:

 1. Er mag in groepen van (maximaal) 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sportaccommodatie. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 2. De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 3. De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door middel van hesjes of pilons);
 4. Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 5. Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 6. Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 7. Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 8. Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten (dus ook geen wc);
  Voor tennissers geldt aanvullend:
 9. Bij tennissers van 18 jaar en ouder mag er in groepen van (maximaal) 4 personen gesport worden (dit is exclusief trainer);
 10. Binnen dat kader kan er veilig gedubbeld worden, want tennis is geen contactsport. Dubbelen kan met enige aanpassingen goed op 1.5 meter afstand, waarmee men aan de richtlijn voor het sporten van volwassenen voldoet. Let op: geen fysiek contact, houd altijd minimaal 1.5 meter afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.

 

Rondom en tijdens de sportactiviteit geldt:

  1. De leeftijdscategorie t/m 12 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden;
  2. De leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar houden 1,5 meter afstand tot volwassenen.
  3. De leeftijdscategorie 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand.
  4. We sluiten aan bij het dringende advies van de Rijksoverheid om in publieke binnenruimtes een mondkapje op te doen (bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden);
  5. Kom niet te vroeg. 5 minuten voortijds is voldoende om het trainingspak uit te doen en de schoenen aan; zoek een rustige plek (in de zaal op de tribune) om je schoenen aan te doen en wacht met het betreden van de zaal tot de vorige sporters gereed zijn;
 1. Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar de sportaccommodatie:
  Parkeer je vervoersmiddel op de daarvoor bestemde plaats. Op de AVO-accommodatie is er een parkeergebied voor fietsen afgebakend, op het parkeerterrein net buiten de hekken van de accommodatie. Zorg ook bij de zaalaccommodaties voor voldoende afstand: let ook tijdens het plaatsen van de fiets op de 1,5-meter eis t.o.v. andere personen;
 2. Ouders die kinderen met de auto of de fiets brengen worden gevraagd de kinderen veilig af te zetten. Houd daarbij afstand tot andere ouders en laat de ingang van de sportaccommodatie vrij. Na de activiteit kunnen de kinderen daar ook weer (op tijd) opgehaald worden;
 3. Tijdens de sportactiviteit zal regelmatig een corona-coördinator aanwezig zijn (herkenbaar aan een geel hesje) die toeziet op de naleving van de corona-regels en het mandaat heeft om in te grijpen als dat nodig is. De corona-coördinator is daarmee de beslisser op de accommodatie en rapporteert waar nodig aan het bestuur;
 4. Een bijzondere rol is weggelegd voor de trainers. Ze zien voor, tijdens en na de sportactiviteit toe op:
  1. de 1,5e meter afstandseis (waar van toepassing);
  2. het gebruik van mondkapjes voor en na de training;
  3. ontsmetten van de ballen voorafgaand aan de training;
  4. het verantwoord ophalen van sportmateriaal;
  5. het vertrek uit de sportaccommodatie direct na de training;
 5. De kleedaccommodatie en kantine is gesloten;
 6. Op de sportaccommodatie volg je de visuele aanwijzingen, zoals informatieborden, belijning en looproutes én aanwijzingen van onze vrijwilligers op;
 7. Bij betreding van de sportaccommodatie moeten de handen eerst worden gewassen. Bij de ingang van de sportaccommodatie staat een ontsmettingsmiddel. Houd ook hier rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter;
 8. Kom je uit een gebied met oranje reisadvies dan volg je het advies van de overheid om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan;
 9. Maak een vastgestelde besmetting in uw huishouden kenbaar bij het bestuur en je trainer. Samen bespreken we het GGD-advies en bekijken welke maatregelen er nodig zijn binnen de vereniging;
 10. Discussie over de maatregelen vindt plaats met een lid van het bestuur (en niet met de trainers of vrijwilligers);

terug naar de ingang, pak je je spullen en verlaat je direct de accommodatie.