Coronamaatregelen

1. Algemene uitgangspunten:
• Was vaak en goed je handen;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
• Vermijd drukte;
Sport-specifieke uitgangspunten:
• Alleen actieve sporters, trainers/coaches en vrijwilligers mogen op de
sportaccommodatie komen. Het is ouders en publiek niet toegestaan de
sportaccommodatie te betreden;
• Qua trainingen zijn er (behalve senioren: maximaal 50 personen) geen beperkingen;
• Jeugd (t/m A-Jeugd) mogen wedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
• Senioren mogen onderlinge wedstrijden spelen;

2. Rondom en tijdens de sportactiviteit houd je 1,5 meter afstand tot de trainer/coach.

3. De kleedaccommodatie is geopend; het buitenterras bij de kantine kan -op initiatief van
de kantinecommissie- worden geopend voor sporters. Hiervoor gelden dezelfde regels
als voor de horeca. Voorkomen moet daarbij worden dat er groepsvorming plaatsvindt.

4. Op de sportaccommodatie volg je de visuele aanwijzingen, zoals informatieborden,
belijning en looproutes én aanwijzingen van onze vrijwilligers op