Declaratieformulier

Indien U kosten heeft gemaakt ten behoeve van korfbalvereniging  AVO, gaarne dit formulier gebruiken om die kosten te declareren.

Reiskosten kunnen in principe niet gedeclareerd worden. Uitzondering daarop is de volgende:

Als er meer dan 200 km vice versa voor een uitwedstrijd gereden moet worden, dan mag deze rit gedeclareerd worden. Uiteraard geldt dit niet voor publiek.

Download hier het declaratie formulier

 

  Uw gegevens

  Voornaam
  Achternaam
  Omschrijving

  Bonnetjes uploaden

  Bonnetjes uploaden
  Naam rekeninghouder
  Rekeningnummer