Kremer administratiekantoor

Beschrijving

Administratie & belastingadviseurs R.S. Kremer is een laagdrempelig kantoor en partner voor de ondernemer.
Wij ondersteunen ondernemers bedrijfsbreed op het gebied van financiële- en salaris administraties, belastingzaken en P&O.
Met een eigen verzekeringskantoor bieden wij nog extra toegevoegde waarde in risicoanalyses en financiële planning.

Ons lidmaatschap van de NOAB en het horizontale toezicht convenant met de belastingdienst staan garant voor gedegen, deskundig en persoonlijk advies.

Kremer anticipeert op ontwikkelingen in het bedrijfsleven en geeft u de juiste antwoorden op vragen die bij u leven en nog niet gesteld zijn.