Algemene ledenvergadering verplaatst!

Home Nieuws Algemene ledenvergadering verplaatst!

De ALV wordt nog een keer verplaatst. Dit keer naar maandag 10 januari 2022. Reden hiervoor is dat zich onvoldoende leden hebben aangemeld voor de ALV van 15 december aanstaande. Hierdoor is het zogenaamde quorum (10% van de stemgerechtigde leden) niet aanwezig en kan de vereniging geen besluiten nemen over de voorstellen van het bestuur. De statuten schrijven voor dat in zo’n situatie het bestuur binnen vier weken een nieuwe vergadering houdt. Die zal plaatsvinden op 10 januari 2022, wederom via ZOOM. De leden zullen de link voor deze vergadering via de mail ontvangen. Voor de vergadering van 10 januari 2022 is het quorum niet vereist en kunnen de dan aanwezige leden besluiten nemen. Uiteraard hoopt het bestuur voor deze vergadering op een grote (digitale) opkomst!