Vrienden van AVO

Home Vereniging Sponsoren Vrienden van AVO

AVO heeft zich een aantal zaken ten doel gesteld. Met AVO on TOP laten we zien dat AVO een
vereniging is met hoge ambities. Zowel op, als rondom onze velden wordt momenteel veel resultaat
geboekt. Hoewel wij ons realiseren, dat velen van ons nu al zeer betrokken zijn bij de vereniging, willen we de
onderlinge band van iedereen die AVO een warm hart toedraagt verder versterken. Bovendien is er
geld nodig om ons dat laatste zetje te geven om op alle fronten een topclub te worden. Daarom wordt
iedereen die de ambities van AVO ondersteunt, van harte uitgenodigd om lid te worden van Vrienden
van AVO.

De opbrengsten van de Vrienden van AVO worden gebruikt om onze spelers optimaal te faciliteren.
Om het niveau van alle korfballende leden omhoog te brengen, zowel het niveau van de spelers van
de trainers en begeleiders. Er wordt geïnvesteerd in de breedte én in de topsport, zowel bij de jeugd
als bij de senioren.

Denk hierbij aan nieuw te realiseren kleedkamers en bergruimte, korfbalmaterialen en ballen ter
ondersteuning van de trainingen, zitbanken, (scheidsrechters-)opleidingen enzovoorts.
Met andere woorden, de hele vereniging heeft baat bij de opbrengsten van de Vrienden van AVO.

Wat krijgen Vrienden van AVO?

 • Als lid krijg je een persoonsgebonden seizoenpas voor alle thuiswedstrijden van AVO;
  Eens per seizoen organiseren we een gezellige bijeenkomst in onze kantine voor alle leden van
  de Vrienden van AVO. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt wat de jaaropbrengst
  van de vriendengroep is en waaraan dit besteed wordt;
 • Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst wordt onder de leden een weekendje uit in Nederland voor
  2 personen verloot;
 • Als lid van de Vrienden van AVO wordt je naam vermeld op het Vrienden van AVO bord in de
  kantine;
 • Alle leden krijgen een naamsvermelding op AVOassen.nl.

Wie kunnen er lid worden?

Iedereen die AVO een warm hart toedraagt, kan lid worden. Spelers, vrienden, vriendinnen, buren
opa’s, oma’s, vaders en moeders (ook samen*), etc. Ook bedrijven kunnen lid worden. Teams of
commissies kunnen geen lid worden van de Vrienden van AVO.
*Aanmelden met partner mogelijk. Bij zilver ontvangt u één seizoenkaart. Bij goud is op aanvraag een
tweede seizoenkaart verkrijgbaar.

Wat kost een lidmaatschap?

Voor € 50 of €100, – per jaar ben je Vriend van AVO. Je machtigt AVO om deze bijdrage af te schrijven
van je bank- of girorekening. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan tot 1 maand voor de stilzwijgende verlenging.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Vrienden van AVO? Neem dan contact op met:

 • Martin de Mars 06-47422378

Of neem contact met ons op via: sponsorcommissie@avoassen.nl

Aanmeldformulier