Vacatures

Home Vereniging Vacatures

Het bestuur en de commissies van korfbal- en tennisvereniging zoeken regelmatig nieuwe bestuurs-, commissie- of werkgroepleden voor haar activiteiten. We brengen deze graag voor de leden in beeld.

We hopen dat hier functies/rollen tussen zitten die je aanspreken, de vereniging verder kunnen helpen en je tegelijk energie geven en ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling.

Voor de vacatures zijn vrijwilligerspunten te behalen ten behoeve van de vrijwilligers-inspanningsverplichting.
Het aantal punten kan per rol/functie verschillen.

Binnen AVO hebben we de volgende vacatures:


Algemeen bestuurslid

Het bestuur van (idealiter) vijf personen geeft dagelijkse leiding aan AVO Assen, verzorgt de formele organisatie van de vereniging (waaronder bewaking statuten, huishoudelijk reglement, organisatie ledenvergaderingen) en faciliteert commissies en vrijwilligers in haar taken binnen de korfbal- en tennisvereniging.

In verband met het vertrek van een van de bestuursleden zoeken we een algemeen bestuurslid. De verwachting is dat het bestuurslid er ongeveer 5 uur per week aan besteed, deels afhankelijk van de gekozen portefeuilles (portefeuille in nader overleg).

Vragen? Aanmelden? Neem contact op met de voorzitter, Teun Jan Kootstra.


Leden jurytafel

Ben je een beetje stressbestendig en lijkt het je leuk tijdens wedstrijden met de schotklok achter de jurytafel te zitten?

We hebben op alle drie plekken nog ruimte in het jurytafel-team:

Juryvoorzitter: ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel (korte opleiding benodigd);

Schotklokbediener: zorgt voor de juiste tijdswaarnemingen;

Tijd- en scorewaarnemer: draagt zorg voor een juiste weergave van de stand.

Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman


Leden voor werkgroep Ledenwerving

Ideeën te over binnen Korfbalvereniging AVO Assen om aan de slag te gaan met ledenwerving.
Dat het een van onze prioriteiten is, blijkt uit de inzet van middelen in de komende jaren.
Wie wil meedenken bij onze werkgroep en (met andere leden en vrijwilligers) uitvoering geven aan de activiteiten.

We zoeken planmakers en ook uitvoerders.

De werkgroep ledenwerving valt onder de Technische Commissie.
Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman


Begeleiders Clinics Basisscholen

Een van de activiteiten die de werkgroep ledenwerving wil gaan ondernemen is het aanbieden van clinics aan basisscholen, bijvoorbeeld tijdens de gymlessen (mogelijk ter voorbereiding van ons schoolkorfbaltoernooi).
Scholen zijn hierover regelmatig erg enthousiast en we zoeken daarom mensen die in een pool van vrijwilligers willen participeren. Eenmaal in die pool kan je worden benaderd bij aanvragen voor clinics.

Des te meer vrijwilligers we in de pool hebben, des te meer scholen we kunnen benaderen en bedienen (en des te meer we de werkzaamheden kunnen verdelen).

De werkgroep ledenwerving valt onder de Technische Commissie.
Neem bij vragen contact op met het bestuur of de voorzitter Technische Commissie Kees Bouwman.


Coördinator G-Korfbal

In verband met het afscheid van Henk Post zijn we op zoek naar een coördinator voor G-korfbal.
Heb je affiniteit met de groep (of wil je je hier graag in verdiepen) en beschik je over organisatorische talenten (je hoeft niet perse een korfbalachtergrond te hebben: in de staf zitten veel capabele korfbalkenners) meld je dan gerust aan.
Dat mag via de voorzitter, Teun Jan Kootstra.

(aantal uren is flexibel en afhankelijk van de verdeling van werkzaamheden binnen de G-staf)