ALV verplaatst naar woensdag 15 december

Home Nieuws ALV verplaatst naar woensdag 15 december

Het bestuur heeft jullie uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AVO op 29 november 2021. Vrijdag 12 november zijn door het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de Corona besmettingen tegen te gaan. Daardoor kan onze ALV niet fysiek plaatsvinden. Dat vinden wij jammer. Daarom hebben we besloten de ALV te verplaatsen naar woensdag 15 december. We nodigen jullie – nogmaals – van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De ALV start om 19.30 uur en is in de kantine. Mochten tegen die tijd nog steeds de huidige maatregelen van kracht zijn, dan zullen we op 15 december een digitale ALV organiseren via ZOOM. De agenda en de stukken voor de ALV zullen uiterlijk 8 december beschikbaar zijn. Voor de pauze legt het bestuur onder andere verantwoording af over de financiën van het afgelopen seizoen en presenteert ze de begroting voor het komende seizoen. Ook de andere reguliere onderwerpen komen aan de orde, zoals het contributievoorstel en het jaarverslag van het bestuur.

Als de ALV fysiek door kan gaan willen we na de pauze graag met de vereniging het nieuwe beleidsplan voor AVO bespreken en vaststellen. Bij een digitale vergadering beperken we ons tot de onderwerpen die we hiervoor hebben genoemd. En komt het nieuwe beleidsplan op een later moment aan de orde.

In de vorige uitnodiging hebben we aandacht gevraagd voor het onderwerp Samenstelling van het bestuur. De zittingstermijn van Teun Jan Kootstra (bestuurslid Technische Zaken) en Theo Dijkstra (voorzitter) loopt af. Theo Dijkstra heeft aangegeven zich, na twee termijnen, niet meer herkiesbaar te stellen als voorzitter van AVO. Het bestuur stelt de vereniging voor om Teun Jan Kootstra te benoemen als nieuwe voorzitter van AVO. Ter herinnering: de vereniging wordt in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten te presenteren. Namen van kandidaten ontvangen we graag uiterlijk 8 december.  Voor de functie bestuurslid Technische Zaken gaat het bestuur de komende tijd op zoek naar kandidaten. We hopen jullie hier op de ALV meer over te kunnen zeggen.

 

Graag tot ziens op 15 december!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van AVO