Bericht bestuur: Start seizoen 2020-2021 en Corona-maatregelen

Home Nieuws Bericht bestuur: Start seizoen 2020-2021 en Corona-maatregelen

Het bestuur van AVO Assen heeft in de bestuursvergadering van 17 augustus gesproken over de aanvang van seizoen 2020-2021 en het nog altijd aanwezige en weer oplevende coronavirus. Naast de algemene zorgen die er toch al bestaan zijn er ook zorgen omdat we merken dat niet iedereen zich aan de overheids- en verenigingsmaatregelen houdt -ondanks de heldere uitgangspunten en inspanningen die onze vrijwilligers doen om het sporten überhaupt mogelijk maken.

We hadden voor de trainingen al maatregelen genomen en die handhaven we grotendeels. Daar voegen we nu maatregelen aan toe voor de competitie, het accommodatie- en kantinegebruik en het vervoer naar uitwedstrijden. Dit zijn bindende maatregelen, waarvan we verwachten dat onze leden zich eraan houden.

De maatregelen kunt u hier lezen.

Het bestuur beschouwt de komende twee weken (voorbereidingsperiode) als proefperiode.
Mochten we in deze periode waarnemen dat ieder zich gedraagt conform deze maatregelen dan zijn de maatregelen (behoudens eventuele nieuwe maatregelen van de overheid) voldoende om de competitie mee te kunnen starten.
We ondersteunen die ambitie als club met heldere maatregelen, duidelijke routing op onze accommodatie en kantine en inzet van extra vrijwilligers.

Mocht blijken dat we gedrag blijven waarnemen wat niet past bij “gezond en verantwoord sporten” dan worden mogelijk extra maatregelen ingezet!

Tot slot

We proberen er het beste van te maken, met zijn allen!
Veel zaken zullen anders zijn, zoals ook de veldverdeling tijdens de wedstrijden.
Met de technische commissie wordt gekeken of er nog verspreiding (in tijd en/of gebruik veld) nodig en mogelijk is op de competitiedagen.
Dat vraagt ook van onze tennisleden wat flexibiliteit en we adviseren hen om regelmatig het competitieprogramma en het oefenprogramma op de website te bekijken.

De maatregelen en voortgang van de competitie kunnen nog wijzigen op basis van onze ervaringen, informatie vanuit het bondsbestuur KNKV, wijzigend overheidsbeleid en aanwijzingen van de lokale overheid. We brengen u dan op de hoogte.

Als we de beschreven maatregelen worden nageleefd en de competitie weer van start kan gaan, dan gaat ook het vrijwilligersbeleid weer van start.
Hierover zal in de week voorafgaand aan de start van de competitie meer bekend worden gemaakt via de mail. Op dit moment wordt er gekeken hoe we hier het best invulling aan kunnen geven.

Bestuur AVO Assen