Bericht van het bestuur over stand van zaken omtrent coronavirus

Home Nieuws Bericht van het bestuur over stand van zaken omtrent coronavirus

We leven in een bijzondere tijd. Het Coronavirus waart rond en dat heeft veel gevolgen. Voor ons werk, voor school, voor thuis en voor onze vereniging. We trainen al een tijdje niet meer en we weten inmiddels dat de zaal- en de tweede helft van de veldcompetitie niet worden uitgespeeld. Het kabinet heeft de bestaande maatregelen verlengd tot en met 28 april. Tot die tijd zullen dus ook de trainingen niet doorgaan en blijft ons sportpark gesloten. Als het goed is komt de KNKV op 6 april met nieuws over hoe de zaal- en tweede helft veldcompetitie worden afgerond. We houden jullie hiervan op de hoogte. 

We hebben helaas ook moeten besluiten de plantenactie te staken. We vinden het als bestuur op dit moment niet verantwoord dit door te laten gaan. De richtlijnen van het kabinet zijn daarbij voor ons leidend geweest. We hopen dat we in het najaar een vervangende actie kunnen doen. Mocht iemand daar suggesties voor hebben of hulp willen aanbieden, dan horen we dat graag! 

Het is lastig om nu veel verder vooruit te kijken dan 28 april. We hebben al besloten dat onze schotcompetitie helaas niet door kan gaan. Over het AVO Kamp nemen we een besluit als we meer weten over de periode na 28 april. 

Onze vereniging zal ook financieel getroffen worden door de maatregelen. Onze kosten voor bijvoorbeeld  huur van de zaal en de velden lopen door, terwijl de inkomsten uit entree, kantine en dus ook de acties wegvallen. Het is nog onzeker of we hiervoor compensatie kunnen krijgen. De KNKV en NOC*NSF werken aan een regeling. Uiteraard zullen we daar een beroep op doen, zodra die mogelijkheid er is. We hebben de afgelopen jaren een buffer opgebouwd, maar dit zullen we zeker merken. Vandaar dat we de contributie blijven innen op de gebruikelijke manier. We hopen dat we hierin op de steun van onze leden kunnen rekenen.

Voor wie meer wil weten over Corona en korfbal: de KNKV heeft op haar site een vraag en aanbod rubriek (https://www.knkv.nl/veelgestelde-vragen-coronavirus).

We wensen al onze leden het beste toe en vooral: blijf gezond!

 

Het bestuur