Bestuurs-Update AVO Assen – 19 oktober

Home Nieuws Geen categorie Bestuurs-Update AVO Assen – 19 oktober

Op 13 oktober heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om het groeiend aantal corona-besmettingen terug te dringen.

Op die avond is duidelijk geworden dat alle sportcompetities worden onderbroken om het aantal reisbewegingen te beperken. Ook zijn er voor senioren aanvullende voorwaarden gesteld aan de trainingen. Deze kabinetsmaatregelen zijn ingegaan op 14 oktober vanaf 22.00 uur en zijn door ons verder verwerkt in de AVO-specifieke maatregelen. Eerder hebben we u in een korte update eerder deze week de contouren al laten weten en in lijn hiermee is reeds getraind.

Lees hier de maatregelen voor alle sportaccommodaties waar AVO Assen actief is. 

In deze periode neigen naast het aantal besmettingen ook de discussie regelmatiger op te lopen. Een goed gesprek en goede feedback is evengoed altijd welkom, want dit is een crisis die we met elkaar moeten bestrijden.

Als bestuur proberen we op elk moment weloverwogen besluiten te nemen met de kennis die voorhanden is. Én daarbij geven we ieder sporter (ook beschreven in de maatregelen) altijd de ruimte om een zelfstandige afweging te maken.

Menig korfballer en betrokkene heeft in de afgelopen periode zorgen geuit over sporten in groepsverband in het algemeen en het afreizen naar uitwedstrijden in “oranje gebieden” in het bijzonder. We hebben ons als vereniging tot op heden loyaal naar het KNKV gedragen en tegelijk waar echt nodig en mogelijk ingegrepen. Hoewel we de lijn van het KNKV en haar competitieleidraad hebben gevolgd, hebben we tegelijk het goede contact benut om de signalen en zorgen uit onze korfbalvereniging terug te geven aan ons verbond.

Hiermee proberen we als vereniging onze leden verbonden te houden aan onze club, onze sport en aan onze handelswijze als bestuur. Daarin blijft uw inbreng dan ook altijd welkom!

Mede door feedback van verenigingen zoals AVO is KNKV wederom met aanvullingen gekomen en heeft haar “FAQ – Corona” aangepast.

 

Met name bij de senioren kijken we de komende weken graag even mee.

We nodigen ook trainers en spelers uit om samen in gesprek te gaan over de maatregelen en de praktische uitwerking.

Zo zullen we de komende twee weken goed kijken naar de wijze waarop de groepen en groepsgrootte het best kan worden gehandhaafd en vernemen graag van spelers wat hierbij het beste werkt. Denk hierbij aan het gebruik van hesjes, pilons om het gebied te markeren of vooraf afspreken wie welk kleur shirt gebruikt.

Ons uitgangspunt:

  • Waar het niet goed lukt, gaan we kijken waar hoe het wel lukt (Voldoende materiaal beschikbaar? Is max 30 haalbaar en acceptabel?)
  • Waar het niet goed gaat, daar overleggen we met trainers en sporters welke maatregelen we moeten aanscherpen.

 

Nog enkele corona-updates:

  • Afgelopen week hebben we wederom een coronabesmetting moeten noteren bij een van onze leden, ditmaal bij AVO 2. We wensen het betreffende lid en familie sterkte bij het herstel! Uiteraard zijn passende maatregelen genomen, in afstemming met de GGD.
  • In afstemming met de staf zijn de G-Korfbal-trainingen tot nader order uitgesteld. Ook de Kangoeroe Klup is uitgesteld.
  • AVO sluit bij het advies van KNLTB aan door tennissers ruimte te bieden om te dubbelen. Ga hier verantwoord mee om.
  • De tennislessen met Michel Vroom gaan door tot 1 november, waarna er tot maart een winterstop zal zijn.

 

Zaaltrainingen

Per maandag 19 oktober (morgen!) kunnen we gebruik maken van de zaal.
Teams en hun trainers mogen hier in afstemming met de TC van afwijken door nog wat langer op het veld te trainen.

Op onze website (zie “Snel naar”) zijn de trainingstijden (en locaties) voor de zaal gepubliceerd.

 

Blijf gezond en denk een beetje aan elkaar!

 

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid­­ AVO Assen (portefeuillehouder Technische Zaken & aandachtsgebied COVID-19)

bestuurslid1@avoassen.nl (ook voor vragen of feedback op het coronabeleid)