Buitengewone ledenvergadering 19 juni jl. (Verslag)

Home Nieuws Buitengewone ledenvergadering 19 juni jl. (Verslag)

Onder grote belangstelling is afgelopen maandag 19 juni jl. de buitengewone ledenvergadering gehouden.

Twee zaken hadden prioriteit voor deze buitengewone vergadering.

  • Vrijwilligerswerk anno 2023 (en verder)
  • Onderbezetting bestuur (ook in juridische zin) 

Betreft dit laatste punt (de voorname reden voor de Buitengewone ledenvergadering) het volgende:

Hoewel op de avond zelf het bestuur niet is aangevuld en geen bestuursleden zijn verkozen hebben zich wel een aantal personen aangemeld die hierover in gesprek willen en nadenken over een rol in het bestuur – zeker in geval er nadien een volwaardig bestuur is (waardoor men zich gesteund kan voelen door een goede bezetting).

Maandag 26 juni 2023 vindt er (wederom in de kantine) een gesprek plaats met de mensen die op een of andere wijze graag van betekenis willen zijn voor het bestuur (of het tijdens de vergadering in het leven geroepen “intermedium” -> zie verslag).

Mocht er uit dit gesprek een aantal kandidaten komen zal het bestuur een voordracht doen. We kijken daarbij -gekeken de steun die de ledenvergadering op 19 juni jl. heeft geuit voor deze personen- welke mogelijkheden er statutair zijn om tussentijds al in het bestuur benoemd te worden. Mogelijk is hiervoor andermaal een buitengewone ledenvergadering voor nodig maar mogelijk kunnen we op andere wijze voldoen, bijvoorbeeld een schriftelijke stemming.

Het bestuur heeft gepoogd recht te doen aan de avond met een verslaglegging die je via deze link kunt teruglezen.

We kijken als bestuur terug op een avond waarin veel is gedeeld en ideeën zijn opgedaan. Er is reden om hier met optimisme op terug te kijken. Het bestuur houdt u op de hoogte.

Verslag buitengewone ledenvergadering 19 juni:

Notulen Buitengewone ledenvergadering AVO 19 juni 2023