Alcoholbeleid


De nieuwe Drank- en Horecawet is heel helder over alcoholgebruik en verantwoord schenkbeleid in sportkantines. AVO neemt  duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de kantinemedewerkers.

Visie vereniging

AVO is een vereniging die de onderlinge band tussen spelende leden, ouders en andere leden wilt versterken. We moedigen aan om elkaar te ontmoeten na het sporten door bijvoorbeeld een drankje te drinken in de kantine, waarbij de huidige wet- en regelgeving in acht wordt genomen en hiernaar gehandeld wordt.
Binnen AVO kijken we naar elkaar om en helpen we elkaar, en (daarbij) durven we elkaar ook aan te spreken op de verantwoordelijkheden en gewoontes die we met elkaar hebben.

Uitgangspunten

Als korfbalvereniging hanteren we de volgende richtlijnen voor ons alcoholbeleid:

 • We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Jongeren onder de 25 jaar worden, bij twijfel, om een geldig legitimatiebewijs gevraagd.
 • We schenken niet door bij vermoedens/kennelijke staat van dronkenschap.
 • Organisatie van de activiteit en bestuursleden geven het goede voorbeeld:
  • Ze drinken niet overmatig
  • Drinken niet als ze de jeugd begeleiden
  • Durven naar aanleiding van onrechtmatig of overdadig alcoholgebruik onderstaand stappenplan te gebruiken.
 • De vrijwilligers van de bardienst nuttigen max 2 alcoholische consumpties.
 • We treden op bij ongewenst gedrag.
 • Zelf meegebrachte dranken zijn verboden.

Preventieve acties

Algemeen:

 • Tijdens de algemene ledenvergadering stellen we het alcoholbeleid formeel vast.
 • Het alcoholbeleid wordt na vaststelling op de website van de vereniging geplaatst en wordt (in principe eenmalig) via de verenigingsmail verzonden aan alle leden (en bij leden onder de 18 jaar tevens aan de ouders).
 • Het concept-alcoholbeleid wordt vooruitlopend op de vaststelling ook via de mail gedeeld en er wordt onder bestuurlijk mandaat naar gehandeld.

In de weken voorafgaand aan een activiteit:

 • Er wordt afgesproken welk lid van het bestuur aanwezig is tijdens (een groot deel van) de activiteit om de leden van de organisatie te kunnen steunen. Dit wordt aan de organisator doorgegeven.
 • Bij de aankondiging van de activiteit verwijzen we naar het alcoholbeleid.
 • In de trainersapp van de technische commissie wordt een bericht gedeeld over de voorbeeldfunctie die we met elkaar hebben en wordt opgeroepen om dit samen op te pakken.

Stappenplan:

Bij de verschillende doelgroepen hanteren we de volgende stappen:

Jongeren onder de 18

UitgangspuntAlcoholvrij
Alcohol verkrijgenTijdens de activiteit krijgen leden tussen de 12 en 18 jaar, een rood bandje om. Met dit bandje is duidelijk dat er geen alcohol mag worden besteld of gedronken.

Alternatief: geen bandje
Geven van een alcoholische consumptie aan minderjarigenNiet mogelijk om alcohol door te geven. Indien dit wel gebeurt dan treedt onderstaande actie in werking.
Alcoholische consumptie door een minderjarigeStap 1: bij eerste constatering volgt een formele waarschuwing. In een gesprek wordt aangegeven dat het drinken en aannemen van alcoholische consumpties strafbaar is. De constatering wordt doorgegeven aan het bestuur en door de secretaris vastgelegd.
 
Stap 2: bij tweede constatering wordt het lid verwijderd van het terrein en neemt het bestuur contact op met de ouders/verzorgers.
Ook deze constatering wordt vastgelegd door het secretariaat.
 
Stap 3: wanneer dit alcoholgebruik bij de volgende activiteit weer gebeurt vindt er een gesprek plaats met het bestuur, ouders en minderjarige over het lidmaatschap bij de vereniging.
Hierbij wordt door het bestuur beoordeeld of betrokkene lid van onze vereniging kan blijven; anders wordt het lid geroyeerd (three strikes out).

Jongeren tussen 18-25

UitgangspuntMet ID—kaart alcohol nuttigen
Alcohol verkrijgenNa het laten zien van de ID-kaart kunnen leden een groen bandje verkrijgen waarmee men bij vertoon van dit bandje alcoholische consumpties kan verkrijgen.
 
Alternatief: andere kleur bandje
Geven van een alcoholische consumptie aan minderjarigenStap 1: bij eerste constatering van doorgeven, waarschuwen van het lid (formule waarschuwing). De constatering wordt doorgegeven aan het bestuur en door de secretaris vastgelegd.

Stap 2: bij een tweede constatering wordt het lid verwijderd van het terrein.
Ook deze constatering wordt vastgelegd door het secretariaat.

Stap 3: bij herhaling van het doorgeven van alcohol aan een minderjarige wordt een gesprek gevoerd met het lid. Hierbij wordt door het bestuur beoordeeld of de betrokkene lid van onze vereniging kan blijven; anders wordt het lid geroyeerd (three strikes out).
Alcoholische consumptie door een minderjarige

Ouder dan 25

UitgangspuntAlcohol nuttigen met mate
Alcohol verkrijgenGeen bijzonderheden. Op verzoek van betreffende lid zelf of bij twijfel van de bardienst wordt een groen bandje afgegeven.
Geven van een alcoholische consumptie aan minderjarigenStap 1: bij eerste constatering van doorgeven, waarschuwen van het lid (formule waarschuwing). De constatering wordt doorgegeven aan het bestuur en door de secretaris vastgelegd.

Stap 2: bij een tweede constatering wordt het lid verwijderd van het terrein.
Ook deze constatering wordt vastgelegd door het secretariaat.

Stap 3: bij herhaling van het doorgeven van alcohol aan een minderjarige wordt een gesprek gevoerd met het lid. Hierbij wordt door het bestuur beoordeeld of de betrokkene lid van onze vereniging kan blijven; anders wordt het lid geroyeerd (three strikes out).
Alcoholische consumptie door een minderjarige

Vastlegging van formele waarschuwingen

We leggen de formele waarschuwingen die gedaan worden vast in sportlink.

Wettelijke afspraken omtrent alcohol:

 • Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwak alcoholische drank en sterke drank.
 • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes, dit geldt ook in sportkantines.
 • Jongeren onder de 18 jaar lopen het risico op een taakstraf of een boete als je met drank wordt betrapt op een openbare plek. Sinds 1 januari 2014 is deze boete € 45,= als je tussen de 12 en 16 jaar bent. Ben je 16 of 17 jaar, dan is de boete € 90,=.
 • Sportkantines die alcohol verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar kunnen ook een boete krijgen. Deze boete bedraagt € 1360,=. Verkoopt de sportkantine vaker alcohol aan jongeren zonder de leeftijd vast te stellen? Dan kan de burgemeester een vergunning schorsen.