Inspanningsverplichting vrijwilligerswerk

Home Vereniging Visie en beleid Inspanningsverplichting vrijwilligerswerk

Deelname aan vrijwilligerstaken van de spelende leden

Binnen de vereniging zijn tal van taken en activiteiten die door (ouders van) leden verricht moeten worden.

Voor deze taken en activiteiten geldt het volgende:

  1. Door het bestuur wordt een voorstel gedaan aan de algemene ledenvergadering over de omvang van de per lid verwachte bijdrage in arbeid. De algemene ledenvergadering stelt dit per jaar vast.
  2. De door de leden uit te voeren vrijwilligerstaken worden door het bestuur, of een door het bestuur ingestelde commissie, ingepland in Sportlink, waarbij de leden zichzelf kunnen inschrijven voor de verschillende diensten. Wanneer leden zich niet zelf inschrijven voor diensten kan het bestuur, of door het bestuur ingestelde commissie, leden inplannen.
  3. Voor de jeugdleden tot de leeftijd van 16 jaar worden de vrijwilligerstaken toegewezen aan de wettelijke vertegenwoordigers. Voor de leden vanaf 16 tot 18 jaar kunnen de wettelijke vertegenwoordigers de vrijwilligersverplichtingen overnemen.
  4. Bij verzuim met betrekking tot de toegewezen vrijwilligerstaken kan het bestuur aan het eind van het seizoen overgaan tot het opleggen van een financiële boete, die op het voorstel van het bestuur, in de algemene ledenvergadering is vastgesteld.