Selectieprotocol Senioren en Technisch Beleid Jeugd

Home Vereniging Visie en beleid Selectieprotocol Senioren en Technisch Beleid Jeugd

Nieuw technisch beleid rondom selectiebeleid en Jeugd

Bericht van de Technische Commissie

Op de ALV 2023 is door het bestuur een heldere visie en verenigingsbeleid gepresenteerd.
In aansluiting daarop heeft de Technische Commissie (TC) een Selectieprotocol Senioren en een Technisch Beleid Jeugd ontwikkeld.
De wenselijkheid daarvan zit hem er in dat er nu eenmaal heel veel factoren een rol spelen.
Om er maar een paar te noemen; wedstrijd vs breedte, plezier vs prestatie, ontwikkeling van jeugd maar ook talent, etc etc. De Tc streeft er met dit beleid naar om zo veel als mogelijk al deze factoren te combineren waar het gaat om teamindeling.
Dit beleid is nieuw waardoor er zaken wat anders gaan dan we de afgelopen jaren gewend waren.
Wij menen echter dat deze nieuwe vorm van (door)selecteren meer recht doet aan talent, individuele ambitie en ontwikkeling en bijdraagt aan de verenigingsdoelstellingen.
De TC waakt dat daarbij de belangen van de individuele spelers, de diverse teams en de verenigingsdoelstellingen scherp in de gaten gehouden worden.
Er is een scheiding gemaakt tussen het selectieprotocol voor de jeugd en de senioren. Naarmate spelers ouder worden, zal richting de overgang naar de senioren de focus langzaam aan verschoven worden van ontwikkeling en plezier naar ontwikkeling en prestatie ( zonder daarbij plezier uit het oog te verliezen natuurlijk).
Immers is een van de doelstellingen om met onze vlaggenschepen S1, A1 en B1 zo hoog mogelijk te spelen.

Selectieprotocol Senioren

Algemeen

 • De trainersstaf 1-2-3 is gezamenlijk verantwoordelijk voor samenstelling van de selectie en doorselecteren naar 3.
 • Bij de selectie is de TC betrokken om transparantie en objectiviteit te garanderen.
 • Iedereen (vanaf de A-Jeugd die moet doorstromen) mag mee selecteren
 • Als je je opgeeft, krijg je de kans je te laten zien.
 • Bij selectie (ook voor doorselectie 3-4) spelen talentontwikkeling, ambitie, beschikbaarheid en niveau een rol (2 en 3 worden beschouwd als talentontwikkelingsteams) en van die spelers wordt verwacht dat zij:
  • aansluiting houden bij de selectie
  • bereid zijn om eigen training en wedstrijd op te geven indien de belangen van de selectieteams daarom vragen.

Specifiek

 • Opgeven voor de selectie doe je door een mail te sturen naar voorzittertc@avoassen.nl
 • Spelers van de huidige selectie 1-2 en de A-Jeugd die moet doorstromen hoeven zich niet op te geven: zij doen automatisch mee.
 • Er is een voor- en een vervolgselectie. 
  • In een eerste (voor-)selectietraining maakt de trainersstaf een keuze met welke spelers zij verder/door selecteren (vervolgselectie).
  • Afvallers van de voorselectie komen in 4 of lager.
  • Afvallers van de vervolgselectie 1-2 worden per definitie geplaatst in 3.

Concreet betekent dit dat, wanneer je je niet opgeeft voor de selectie of afvalt in de voorselectie, je per definitie in een lager team geplaatst wordt (AVO 4 of lager).

Indien er vanuit de selectie niet voldoende spelers overblijven voor bijvoorbeeld AVO 3 dan zullen spelers vanuit AVO 4 in AVO 3 worden geplaatst/gevraagd, van AVO 5 in AVO 4, enzovoort) Dit kan dus inhouden dat het team waar je al een paar jaar met dezelfde mensen in speelt wellicht dit jaar anders van samenstelling wordt.

Levering reserves/invallers

Rode draad
De hoofdtrainer is, (in samenspraak met de gehele trainersstaf 1-2-3-A1) verantwoordelijk voor het reserve/invalbeleid. Indien de belangen van een lager team zwaarder wegen dan die van hogere teams zal het “leveringsbeleid” daarop worden aangepast en vice versa.

Indien er weinig of geen belang is, zal het leveringsbeleid ook worden ingezet als talentontwikkeling én verenigingsbinding bijvoorbeeld:

 • bij toerbeurt “minder’ getalenteerde” spelers toch in laten vallen
 • getalenteerde B jeugd als reserve mee laten doen.

Technisch beleid Jeugd

Voor de jeugd geldt dat de uitgangspunten zijn dat:

 • Jeugdspelers per definitie in hun eigen leeftijdscategorie spelen.
 • Iedereen zo veel als mogelijk speelt.
 • Er een gelijkwaardig opstel- wissel – en invalbeleid gehanteerd wordt.

Reden daarvan af te wijken kunnen enkel gelegen zijn in spelersaantallen en in uitzonderlijke gevallen in (talent-)ontwikkeling, sociaal, emotioneel, motorisch of spelniveau.

Er wordt een onderscheid gemaakt in wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal.
De eerste teams van de A,B en C hebben als doel het spelen van wedstrijdkorfbal.
In die teams spelen de meest getalenteerde spelers van dát moment.
Dit kan per seizoen verschillen. Het streven is dat de opvolgende teams zo veel mogelijk aansluiting houden bij de eerste teams.

Dit doen we door de leeftijdscategorieën zo veel als mogelijk tegelijkertijd te laten trainen.

Selectieprotocol jeugd

De trainers stellen in samenspraak met de TC ( jeugdcoördinatoren) de teams samen. Voor het samenstellen van de wedstrijdteams worden selectietrainingen en/of oefenwedstrijden georganiseerd. De TC is bij die trainingen/oefenwedstrijden aanwezig.

Na de samenstelling van de teams is er voor ouders de gelegenheid om met de trainers en/of TC te spreken. Bij afvallen voor een wedstrijdteam volgt altijd een gesprek met speler en ouders.

De TC bepaalt, uiteraard in overleg met de trainers, de competitie-indeling en opgave bij het KNKV.

Tot slot

Met behulp van dit beleid streeft de TC naar een transparante manier van teamindelingen, een rechtvaardige verdeling van aandacht tussen breedte en wedstrijdkorfbal en een verhoging van niveau en plezier in onze sport.

Namens de Technische Commissie,

Kees Bouwman
Voorzitter TC