Visie en beleidsplan

Home Vereniging Visie en beleid Visie en beleidsplan

Visie en Beleidsplan AVO 2023-2026

De positie van sport in de maatschappij is aan het veranderen. Individualistisch sporten op zelfgekozen tijden is aantrekkelijker, dan het sporten bij een vereniging in teamverband. Er is forse terugloop aan de tijdsinvestering dat leden willen doen binnen de vereniging en andere verplichtingen die hieruit voortvloeien. 

AVO Assen heeft als doelstelling om inwoners (leden) fysiek en mentaal te laten ontspannen door te sporten bij AVO in teamverband, waarbij iedereen uitgedaagd wordt om op zijn of haar niveau te sporten. AVO Assen heeft als ambitie om ieder lid op eigen niveau te kunnen laten korballen. AVO Assen heeft een aantrekkelijk verenigingsleven voor iedereen, waar ieder zijn steentje bijdraagt.  


Politieke/maatschappelijke betrokkenheid

AVO Assen is een vereniging die maatschappelijk betrokken wil zijn ten behoeve van sport in de gemeente Assen en omgeving. Met als doel een positief en veilig sportklimaat te realiseren, dat betekent dat sport toegankelijk en betaalbaar is voor inwoners, kosten van en voor verenigingen betaalbaar blijven door kosten goed te verdelen en (top)sportambities gesteld worden ter promotie van het sporten.  

 • Samenwerking met het buurtteam Marsdijk en andere korfbal- en tennisverenigingen in de regio Noord-Drenthe en sportclubs in Assen over maatschappelijke thema’s, zoals gezonde leefstijl. 
 • Gedragen sportbeleid voor en door sportverenigingen in Assen, daarbij aan te sluiten bij de ambities van het provinciaal en lokaal sportakkoord. 
 • Samenwerking zoeken met het AZC1/WPDA2 om mensen aan het sporten te krijgen. 
 • De mogelijkheden voor andere organisaties, ten behoeve van tegengaan van eenzaamheid, promotie van andere sporten, re-integratie in de maatschappij etc. om in gesprek met AVO om gebruik te maken van het clubterrein. 
 • Trainers/coaches/vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugd en kwetsbare groepen hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • AVO Assen implementeert op gebied van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport de gedragsregels, zoals deze worden aangereikt door NOC-NSF/Centrum Veilige Sport Nederland.

Cultuur binnen de vereniging

AVO is de verenging die mensen met elkaar verbindt. We maken gebruik van elkaars talenten, eigenschappen en motivatie bij de verschillende activiteiten die moeten gebeuren. AVO moedigt leden aan om na het sporten gezamenlijke activiteiten te ondernemen, zoals een drankje drinken aan de bar of een feestje dat de club organiseert om de saamhorigheid te bevorderen. Binnen AVO kijken we naar elkaar om en helpen we elkaar waar nodig, maar durven we elkaar ook aan te spreken op de verantwoordelijkheden en gewoontes die we met elkaar hebben. 

 • Inzichtelijk maken wat leden bindt aan onze vereniging
 • Grote diversiteit van activiteiten ten behoeve van het verenigingsleven
 • Ieder team krijgt een teambudget om bij te dragen aan de teammentaliteit
 • Alle leden die met jeugdleden werken hebben een VOG (veilig sportklimaat)
 • Leden kunnen zichzelf inschrijven voor de verschillende taken die binnen de vereniging moeten gebeuren. Hierin geldt het principe, dat iedereen zijn steentje bijdraagt. 
 • We streven naar een vertrouwenspersoon binnen de club.
 • Ieder kwartaal communiceren we met de leden over de ontwikkelingen binnen de club
 • Het clubgebouw als ontmoetingsplek voor leden en niet-leden
 • Na de zaalwedstrijden de kantine open
 • Betaalde en vaste barbeheerder
 • Bedanken van vrijwilligers voor langdurige activiteiten

Betaalbare/toegankelijke sport

Als AVO Assen willen we iedereen laten genieten van korfbal en/of tennis, zowel de spelende leden als het publiek dat bij wedstrijden komt kijken. Om iedereen te laten genieten van de sport wil AVO Assen de sport betaalbaar houden en waar het kan de contributie verlagen door de investeringen die we in de club doen. Zo heeft AVO recent zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zal korfbal zich meer moeten excelleren/zichtbaar worden in de wijk met als doel om jeugdleden aan te trekken en daarmee stabiliteit aan de vereniging te geven. 

 • Verlagen van de contributie
 • In samenwerking met een sponsorbedrijf meer inkomsten genereren voor de club 
 • Gasloos (nul op de meter)
 • Groei van het aantal jeugdleden
 • Meer bezoekers bij korfbalwedstrijden, bijvoorbeeld: livestreams, facebookevents, etc.
 • Het geven van trainingen op verschillende basisscholen ter promotie van de sport (groep 3-4) en de buitenschoolse opvangen.
 • Werken aan terugkoppeling en tevredenheid sponsoren
 • Zitplaatsen/statafels rondom het veld
 • Moderniseren van kantine + gezonde keuken
 • Actievere businessclub

Zichtbaar/kwalitatieve sport

Vanuit de innerlijke kracht om in iedere training beter te willen worden, heeft AVO Assen de ambitie om op eigen kracht zo hoog mogelijk korbalniveau te spelen en dit niveau te handhaven. Dit vraagt om gefaciliteerde kwaliteit van trainers, coaches en scheidsrechters. Tijdens het trainen en het spelen van wedstrijden coachen trainers/coaches op een positieve manier. Daarnaast vindt AVO dat het een opgave heeft liggen buiten de vereniging en zet zich in om de motorische ontwikkeling van kinderen te bevorderen door kwalitatief goede trainingen te geven. 

 • Trainers van alle teams krijgen een vergoeding voor het geven van trainingen.
 • Het fluiten van wedstrijden wordt gedaan door middel van een vergoeding
 • Trainers krijgen begeleiding bij het geven van kwalitatieve trainingen 
 • Trainers en coaches krijgen begeleiding/coaching in het positief coachen op trainingen en wedstrijden.
 • Opstellen van een opleidingstraject voor trainers met een trainersprofiel, los van het technisch kader.  
 • Document voor scheidsrechters met heldere regels per leeftijdsgroep
 • Beste en vooruitstrevende jeugdbeleid van Noord-Nederland
 • Korfbalschool
 • Clinics op alle basisscholen
 • Binnen 4 jaar een groot korfbalevenement (Up North toernooi nieuw leven in blazen)

Sportplezier en prestatie

In Assen willen we met vooruitstrevendheid, innovatie en creativiteit een opleidende vereniging zijn, waarin het ontwikkelingen van mensen belangrijk is. We zijn een vereniging waar de korfballer met ambitie én de recreatieve korfballer zicht thuis voelt. We hebben een doorgaande sportlijn om korfbalvaardigheden te laten ontwikkelen en talenten te laten uitblinken. We spelen onze wedstrijden vanuit eigen kracht, intrinsieke motivatie, dynamisch en positiviteit.

We informeren naar de sportieve wensen van leden, om korfballers zo lang en plezierig mogelijk actief verbonden te houden aan de vereniging. Naast vormen als Kangoeroes en G-korfbal houden we ook oog voor de wens naar alternatieve korfbal- en beweegvormen van KorfbalPlus (KombiFit, RecreStars en OldStars korfbal/walking korfball).

 • Selecteren vindt plaats aan de hand van de gespeelde wedstrijden in het seizoen en zijn voor de zomervakantie bekend. 
 • Ontwikkelen van een doorgaande sportlijn voor spelers binnen de vereniging voor het ontwikkelen van korfbalvaardigheden en talenten en trainers hierin op te leiden/begeleiden. 
 • AVO 1 speelt in een van de toonaangevende competities (Hoofdklasse en hoger). De A1 en B1 spelen in de hoofdklasse, terwijl AVO 2 een kweekvijver voor jeugdig talent en gericht op ontwikkeling. 
 • Als topkorfballer (AVO 1/2/A1) heb je een voorbeeldfunctie binnen de club en stel je je actief op binnen de vereniging.
 • Als wedstrijd- of breedtekorfballer ervaar je plezier aan trainingen en wedstrijden, waar het resultaat volgend is aan de inzet en de ambitie passend bij de teams.
 • Bij de samenstelling van teams houden we nadrukkelijk rekening met de sociale rol die korfbal heeft voor onze leden en de sociale ontmoetingsplek die de club is. 
 • Sporthal op de parkeerplaats

 1. Asielzoekerscentrum ↩︎
 2. Werkplein Drentsche Aa ↩︎

Lees hier het visie-/beleidsplan terug.