Contributie aanpassing kangoeroes

Home Nieuws Contributie aanpassing kangoeroes

Naar aanleiding van een vraag vanuit de Technische Commissie, heeft het Bestuur besloten om de contributies voor kangoeroes (jonger dan 6 jaar) teĀ verlagen naar 36 euro per jaar, ingaande 1 april 2023.

Dit ook omdat zij nog geen competitie spelen en minder vaak een spel ochtenden hebben.

Om toch de kinderen al op vroege leeftijd aan het korfbal verenigingsleven te laten ruiken, en om de hoogte van de contributie geen probleem te laten zijn, heeft het Bestuur dit per Bestuurs Besluit besloten en vastgesteld.

In de komende Algemene Ledenvergadering zal dit aan de orde komen, zodat de leden zich hierover uit kunnen spreken en dit definitief vastgesteld kan worden.

Namens bestuur

Bouke Heijda

 

Archief foto Kangoeroe klup