Corona-update 2 december: Er is meer duidelijkheid vanuit de KNKV

Home Nieuws Corona-update 2 december: Er is meer duidelijkheid vanuit de KNKV

Het coronavirus houdt ons als mens en sporter nog altijd flink in de greep. De rijksoverheid zet alle zeilen bij om de piek in de zorg het hoofd te bieden.
Hoewel we menen dat sport onderdeel van de oplossing is, is het feit dat sporten sinds zondag 28 november jl. beperkt beschikbaar. Kortgezegd mag er gesport worden tussen 5:00 en 17:00 uur.

Het KNKV heeft ons (kort samengevat) via een bericht laten weten de wedstrijdkorfbalcompetitie te onderbreken maar de breedtekorfbal door te willen laten gaan. Alle geplande wedstrijden die tussen 5:00-17:00 uur starten én eindigen kunnen echter gespeeld worden. Voor het wedstrijdkorfbal geldt aansluitend dat de wedstrijd doorgaat als beide ploegen dit willen maar de wedstrijdpunten niet zullen tellen. Daarmee zijn het oefenwedstrijden waarbij wel de arbitrage aangewezen is door het KNKV.

Ik verwijs voor de details graag naar het  nieuwsbericht van KNKV.
Voor het wedstrijdkorfbal komt KNKV zodra dit mogelijk is met een alternatieve competitie.

We zijn als AVO blij dat dit betekent dat vele van onze teams toch wedstrijden kunnen spelen in deze periode en weten ons als sport gesteund door de uitspraak in het debat van gisteren dat de beperking op sport hoogst op de prioriteitenlijst staat om weer in te trekken als dit weer mogelijk is.
Nb. vanmiddag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over ingediende moties. De indruk bestaat dat de moties met betrekking op sporten tot 20:00 uur in plaats van 17:00 uur onvoldoende steun zullen hebben na de uitleg in het debat. Mocht dit echter wel gesteund worden zal de Technische Commissie en het Wedstrijdsecretariaat conform handelen. Dat zou betekenen dat er meer wedstrijden en trainingen door kunnen gaan dan nu het geval is. Zij zullen hierover dan contact hebben met de trainers/coaches.

In principe laat AVO de wedstrijden die voor 17:00 geëindigd zullen zijn in het programma staan.
In gevallen waar dit onmogelijk blijkt nemen teams (tijdig) contact op met het wedstrijdsecretariaat: die zijn op de hoogte van de benodigde werkzaamheden voor verzetten of annuleren van wedstrijden.

De Technische Commissie is ook drukdoende om (samen met de trainers en in samenspraak met de gemeente) te kijken of er voor die ploegen die door de maatregelen in het weekend geen wedstrijd kunnen spelen alternatieve trainingsuren gevonden worden. Daarnaast wordt er nog gekeken naar alternatieve trainingsmomenten doordeweeks. Zo is er voor onze D-, E- en F-jeugd inmiddels een alternatief gevonden vóór 17:00 uur.

Feit is dat een flink aantal van onze vrijwilligers er erg druk mee is. Daarvoor onze enorme waardering en dank!
Elke nieuwe aankondiging van nieuwe maatregelen (maar ook versoepelingen) levert erg veel werk voor hen op.
Om het behapbaar te houden voor iedereen willen we u vragen om praktische vragen over trainingen en wedstrijden in eerste instantie aan de trainer(s)/coach(es) te stellen. Ze zijn eerste aanspreekpunt voor de teams en staan in goed contact met het wedstrijdsecretariaat en de Technische Commissie van onze club.

Voorts wijs ik erop dat we spoedig op onze  website de  coronamaatregelen zullen aanpassen.

Mochten er vragen zijn over het coronabeleid kunt u deze stellen aan ondergetekende.
Namens het bestuur,

 

Met vriendelijke groet,

Teun Jan Kootstra
bestuurslid1@avoassen.nl