Corona-update – 2 oktober

Home Nieuws Clubnieuws Corona-update – 2 oktober

Beste leden,

In navolging van ons eerdere nieuwsbericht en de aanvullende kabinetsmaatregelen die 29 september 2020 vanaf 18.00 uur in zijn gaan heeft AVO Assen de corona-maatregelen aangescherpt. Ook bij AVO Assen zal de kantine voor in ieder geval 3 weken gesloten zijn en is publiek niet toegestaan bij alle sportactiviteiten.

Daarnaast zullen de sporters later deze week bij binnenkomst aanpassingen in de markering/routing zien. De looprichtingen en verdere markeringen bij binnenkomst van onder andere de fietsenstalling, buiten de hekken) worden aangepast.

Lees hier de nu geldende maatregelen van AVO Assen

In het eerdere bericht schreven we over een onderzoek.

We hebben als bestuur geconstateerd dat er gedurende enkele weekenden een onverantwoord risico is genomen bij het gebruik van onze kantine. Naast de ruime tijdsoverschrijding (tot 29 september was de kantine geopend uiterlijk een uur na de laatste sportactiviteit) is er ook geconstateerd dat de afspraken om in de kantine enkel consumpties te bestellen en af te rekenen (maar niet binnen te verblijven) niet zijn opgevolgd.

Door een aantal betrokkenen zijn de toen geldende coronamaatregelen genegeerd en zijn aanwijzingen van onze vrijwilligers niet opgevolgd.

Hiermee hebben de betrokkenen een gezondheidsrisico genomen.
Het is in het algemeen belang dat er alles aan gedaan wordt dat dit risico voor zover mogelijk wordt ingeperkt en herhaling wordt voorkomen.

We hebben ons als vereniging en haar vrijwilligers enorm ingezet om het sporten weer mogelijk te maken en -toen dat weer mocht- de kantine weer kunnen openen, zodat onze leden de afgelopen tijd na de wedstrijd een consumptie konden nuttigen, voor ze huiswaarts keren.

We hebben geprobeerd het sociale karakter van ons als club de ruimte te geven.
Tegelijk willen we voorkomen dat het gedrag gaat afwijken van hetgeen in deze corona-tijd nodig is. Met betrokkenen zijn en willen we in gesprek om dit in de toekomst te voorkomen en kaders die we binnen de vereniging vaststellen uit te leggen en op te volgen.

Extra aandachtspunten

  • Vermijd (ook tijdens de wedstrijd) hand-op-handcontact;
  • Zorg bij time-outs en op de reservebank voor 1,5e meter afstand en stel voldoende ruime reservebanken voor (maximaal) 13 personen op.
  • Geen publiek op of rond onze accommodatie

Samenwerking KNKV

Naast het hopelijk goede verloop van de veldcompetitie bereiden we ons inmiddels ook voor op de zaalcompetitie waar we ons primair richten op het (verantwoord) kunnen laten sporten van onze leden. Het KNKV is met aanvullingen gekomen en heeft haar “FAQ – Corona” aangepast.

Als lid van het KNKV volgen we de besluiten van het verbond nauwlettend. Met de wetenschap dat men in goed gesprek is met overheid, NOS-NSF en collega-sportbonden vertrouwen we erop dat men tot verantwoorde besluiten komt aangaande de competitie.

Tegelijk zijn we niet doof voor geluiden van onze leden. Er zijn zorgen bij leden of het afreizen naar wedstrijden in verhouding staat tot de gezondheidsrisico’s. We hebben binnen onze maatregelen ruimte geboden aan leden om eigen afwegingen te maken over deelname aan onze sportactiviteiten in deze bijzondere tijd. Mocht dit leiden tot effecten op de deelname aan de competitie zullen we deze bespreken met het KNKV. We hebben als bestuur, naast verbonden te zijn met het KNKV en haar leden, ook een zelfstandige verantwoordelijkheid. We hopen daarbij ook op maatwerk vanuit het KNKV en verenigingen waar dit nodig is.
In deze rare tijd kan het voorkomen dat de belangen van het KNKV en de zelfstandige verantwoordelijkheid die we als bestuur hebben en nemen botsen met elkaar. We zullen er ook dan alles aan doen om dan in goed gesprek te blijven met KNKV en andere verenigingen.

Nog enkele praktische updates

  • De leden van AVO Midweek 1 hebben alles overwegende het besluit genomen de resterende veldcompetitie (najaar) en zaalcompetitie niet te spelen;
  • Het bestuur van AVO heeft op basis van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid gemeend voor een periode van 10 dagen de trainingen te annuleren en wedstrijden van AVO 1 en 2 te willen verplaatsen in verband met gezondheidsrisico’s. Onze overwegingen zijn hierbij getoetst bij de GGD. AVO 2 zal dit weekend niet in actie komen. We danken Drachten voor het verlenen van haar medewerking aan het verplaatsen van de wedstrijd naar dinsdag 20 oktober om 20:00u.
  • ASVD heeft alles overwegende besloten niet in te gaan op ons verzoek de wedstrijd te verplaatsen. De wedstrijd van AVO 1 bij ASVD 1 zal daarom moeten doorgaan, teneinde onbedoelde sportieve neveneffecten te voorkomen. Dit zal plaatsvinden met fysiek klachtenvrije spelers.
  • Het KNKV stelt vast dat -indien de clubs geen akkoord hebben- de wedstrijd moet worden gespeeld, waarbij gezegd dient te worden dat KNKV haar leden (als gepubliceerd via haar kanalen) oproept om zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan elkaar met betrekking tot verzoeken om wedstrijden te verplaatsen om zo voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie te zorgen. ASVD heeft om hun moverende redenen gemeend hiervan af te wijken. KNKV heeft in deze ook nog een bemiddelingspoging gedaan waarvoor we hen hartelijk danken.
  • Kinderen onder de dertien jaar met klachten moeten weer thuisblijven;
  • De chauffeur van een jeugdlid mag blijven kijken bij een training als de sportlocatie afwijkend is van de eigen woonlocatie; wel dient er zoveel als mogelijk gecarpoold te worden.

Heeft u zorgen over uw gezondheid, vragen over het coronabeleid of juist in gesprek wilt over onze maatregelen, ga vroegtijdig met ons als bestuur het gesprek aan. Daarvoor kunt u mailen naar bestuurslid1@avoassen.nl (mailadres ondergetekende).

Laten we elkaar vinden bij het uitgangspunt dat we graag gezond sporten en liefst zo snel mogelijk weer kunnen genieten van de cultuur van onze club, tijdens en rondom onze wedstrijden en activiteiten.

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid­­ AVO Assen (aandachtsgebied COVID-19)