Corona-update bestuur

Home Nieuws Geen categorie Corona-update bestuur

Graag informeren we u over het volgende:

De afgelopen weken hebben enkele leden van AVO Assen helaas van dichtbij kennis gemaakt met het coronavirus (COVID-19). Bij twee van onze leden (uit twee verschillende teams) is recent het virus aangetroffen. Uiteraard vervelend en hen wensen we alle sterkte met de situatie en het herstel.

Het bestuur is hierover in die twee situaties in contact geweest met onze contactpersoon bij GGD Drenthe.

 

GGD Drenthe geeft (aanvullend aan bestaande algemene maatregelen) adviezen hoe er met de persoon alsmede het team wordt omgegaan. Ook wordt besproken in hoeverre dit invloed heeft op trainingen en wedstrijden. Dit dringende advies wordt door ons volledig overgenomen en geëffectueerd (wat onder meer heeft geleid tot uitstellen van trainingen en wedstrijden).

Ter nadere informatie: Binnen een team wordt (conform het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19) gekeken wie behoren tot de nauwe contacten en wie tot de overige contacten. De nauwe contacten worden door GGD Drenthe zelf benaderd en met hen wordt afgesproken of en hoelang men in quarantaine moet. Voor door GGD aangemerkte overige contacten wordt een brief opgesteld en worden personen geïnformeerd over aandachtspunten. Voor die groep overige contacten geldt in het algemeen dat er alertheid wordt gevraagd op COVID-19-gerelateerde klachten en voorts wordt verwezen naar de al bekende algemene hygiëne- en afstandsmaatregelen.

Het Corona-virus laait op dit moment helaas weer op en komt dichterbij, bemerken we. De ontwikkelingen zijn zorgelijk. We willen de leden graag nogmaals wijzen op de maatregelen (Maatregelen AVO) die we binnen AVO hanteren.

 

We ontvangen signalen (en nemen ze waar) dat de maatregelen, die bedoeld zijn om onze sporters toch te kunnen laten sporten, niet altijd worden gerespecteerd waardoor we ons genoodzaakt zien om nogmaals te wijzen op de huidige (en mogelijk aanvullende) maatregelen, zoals we deze in ons eerdere nieuwsbericht hebben aangekondigd.

De meeste overtredingen van de (noodzakelijke) maatregelen zijn onbedoeld, onbewust en ergens begrijpelijk. Ze passen bij emotie rond sport maar evengoed zullen we in deze tijden hier rekening mee moeten houden, in de hoop dat dit niet al te lang “het huidige normaal” zal blijven.

We hebben echter ook overtredingen geconstateerd die absoluut niet passen bij de afspraken die we hebben gemaakt. Ze brengen de openstelling van onze accommodatie in gevaar.
Er is op dit moment een moedwillige overtreding op de afspraken rond het gebruik van de kantine in onderzoek welke niet zonder maatregelen zal blijven. Hierover informeren we zodra het onderzoek is afgerond.

Zo hebben we onder andere gezien:

 • Geen 1,5e meter afstand onderling op de (reserve-)bank;
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld vanaf de (reserve-)bank en het publiek
 • Meer dan 8 reservespelers en meer dan de totaal 13 personen die op de bank mogen (dit is overigens geen Corona-maatregel maar een reguliere regel)
 • Handcontact tussen spelers
 • Publiek wat te dicht bij elkaar staat
 • Langer gebruik van de accommodatie dan de afspraak dat deze tot uiterlijk 1 uur na de laatste wedstrijd geopend is.

We zien tegelijk dat aan onze zijde de looprichtingen en verdere markeringen bij binnenkomst (van onder andere de fietsenstalling, buiten de hekken) aan duidelijkheid inlevert. Daar zullen we weer aanpassingen aan gaan doen, zoals het opnieuw plaatsen van pilonnen bij de fietsenstalling buiten het hek en openen van beide hekken.

 

In aansluiting op onze maatregelen -bedoeld om onze sporters blijvend te kunnen laten sporten- benadruk ik namens het bestuur graag:

 • Vermijd (ook tijdens de wedstrijd) hand-op-handcontact;
 • Zorg bij time-outs voor afstand
 • Teams worden gevraagd voor de thuisploeg en gasten voor (maximaal) 13 personen banken en stoelen gereed te maken binnen de genoemde kaders van 1,5e meter afstand onderling en hiernaar te handelen tijdens wedstrijden
 • Het gehele complex moet een uur na het einde van de laatste wedstrijd worden afgesloten
 • Zorg er met elkaar voor dat deze maatregelen worden nageleefd en breng daarbij onze vrijwilligers en onze club niet in verlegenheid.

Naast het hopelijk goede verloop van de veldcompetitie bereiden we ons inmiddels ook voor op de zaalcompetitie waar we ons primair richten op het kunnen laten sporten van onze leden.

We verwachten dat het KNKV richting komend weekend met een aantal uitgangspunten zal komen.
Over nadere maatregelen van de overheid en de adviezen van het KNKV zal ik u later informeren, na afstemming binnen het bestuur.

Voor vragen vraag ik u te mailen naar bestuurslid1@avoassen.nl (mailadres ondergetekende).

Spread (only!) The AVO Virus,

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid AVO Assen (aandachtsgebied COVID-19)