Een nieuw jaar!

Home Nieuws Clubnieuws Een nieuw jaar!

Beste leden van AVO,

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar dat net als het afgelopen jaar anders dan anders zal zijn. Nog steeds is de impact van Corona op onze sportieve activiteiten groot. Er zijn geen trainingen, geen wedstrijden en dus zien we elkaar weinig. Dat vinden wij bijzonder jammer. Want juist door samen te sporten en elkaar te zien en te spreken voelen we ons een vereniging. We hopen dan ook dat het de komende tijd de goede kant op gaat met de besmettingen en we elkaar weer treffen op en rond de velden.

De verlenging van de lockdown die door het kabinet is aangekondigd betekent ook dat er de komende tijd niet getraind en gespeeld kan worden in de zaal. We hebben overwogen of we over moeten gaan tot het organiseren van buitentrainingen, binnen de huidige voorwaarden. We hebben besloten dat niet te doen. Zolang de scholen dicht zijn en alle maatregelen er op gericht zijn zo weinig mogelijk contacten te hebben en reisbewegingen te maken, vinden wij dat niet gepast. We steunen dan ook het besluit van het KNKV om de zaalcompetitie te schrappen. Onze tennisleden kunnen uiteraard binnen de huidige regels wel blijven sporten op onze accommodaties.

Zodra het kabinet de maatregelen verruimd en de scholen weer open gaan, zullen we als bestuur een besluit nemen over het weer opstarten van de trainingen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Ondertussen proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat onze vereniging in de benen te houden. Financieel gezien is dat een uitdaging. We zijn dan ook blij dat onze leden hun contributie blijven betalen. Samen met de steunmaatregelen van het kabinet kunnen we hiermee het verlies aan inkomsten opvangen.

We realiseren ons heel goed dat het gebrek aan trainingen en wedstrijden, aan het elkaar zien langs de lijn en in de kantine veel leden zwaar valt. Dat geldt ook voor ons. Nu doorzetten betekent dat we elkaar sneller weer treffen. Daar kijken we naar uit. Dus, hou vol en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Theo Dijkstra

Voorzitter AVO