Gerrit Hegen overleden

Home Nieuws Gerrit Hegen overleden

We hebben moeten vernemen dat Gerrit Hegen deze week is overleden.

We hebben aan Gerrit een geweldige vrijwilliger en supporter gehad.

Zo heeft menigeen de kerstbingo ongetwijfeld nog scherp voor ogen, zonder meer een van de jaarlijkse hoogtepunten in de clubgeschiedenis.

Hoewel verreweg de meeste mensen Gerrit verbinden aan plezier en steun was hij ook scherp en wist op prettige wijze altijd zijn ideeën goed weer te geven, altijd met het grootste respect.

Wij danken hem daarvoor en wensen familie, vrienden en bekenden alle steun toe bij dit verlies.

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra