Informatieavond voor trainers en bestuur over “Grensoverschrijdend gedrag in de sport“

Home Nieuws Informatieavond voor trainers en bestuur over “Grensoverschrijdend gedrag in de sport“

Afgelopen woensdagavond 18 oktober hebben wij ons als trainers en bestuur laten informeren over “Grensoverschrijdend Gedrag in de sport”.

Een belangrijk onderwerp in de maatschappij maar ook zeker in de sport. Deze avond werd geleid door mevrouw van der Weg van de NOC/NSF.
Zij maakte ons bewust van wat eigenlijk Grensoverschrijdend Gedrag is en dat het soms al in kleine dingen of opmerkingen kan zitten.
Ook hebben wij in kleine groepen met elkaar situaties besproken waarbij het gedrag van de trainer of speler een belangrijke rol speelde. Daar kwamen verschillende ervaringen naar voren maar ook mooie oplossingen en ideeën.

Mevrouw van der Weg kwam met veel praktische voorbeelden waardoor wij als trainers ook sneller bewuster werden van ons eigen handelen. Bij bijvoorbeeld opzet/doel van de trainingen en hoe reageren wij naar spelers en spelers naar ons?

Maar ook: op welk gedrag mogen wij als trainers en ook ouders alert zijn en blijven. Want hoe makkelijk vul je zelf iets in, in wat je ziet of hoort? Blijf met elkaar praten en stel vragen, dat gaf ze ons ook duidelijk mee.

Naast deze avond heeft het bestuur (ook naar aanleiding van de toezegging bij een eerdere ALV) besloten om voor iedere trainer/coach/begeleider van activiteiten bij jeugd en kwetsbare groepen een VOG aan te vragen.
Een belangrijk besluit wat gaat helpen om samen te zorgen voor een (blijvend) veilig sportklimaat.

Mochten er naar aanleiding van dit stukje misschien vragen zijn: weet ons te vinden.

Met vriendelijke groet,
Mariska Hörmann
AVO VertrouwensContactPersoon VCP)
Bas Lammerts en Evelien de Vries
AVO jeugdcoördinatoren.