Gebruik kunstgrasvelden

Home Ledeninfo Handleidingen Gebruik kunstgrasvelden

Het kunstgrasveld is aangelegd voor sport- en spelactiviteiten en mag alleen daarvoor gebruikt worden. Voorkom dat het veld eenzijdig bespeeld wordt en probeer alle activiteiten, met name de trainingsactiviteiten, goed te spreiden over het veld zodat het hele veld gebruikt wordt. Voorkom dat het veld overbelast wordt. Een normaal gebruik is 750 speeluren per jaar.Voor het behoud van het veld is het belangrijk dat juist schoeisel wordt gebruikt. Als u hierover twijfelt kunt u contact opnemen met accommodatie@developer

De volgende gedragsregels hanteren wij op het kunstgrasveld:

 • Rook niet op het veld en laat geen sigaretten of lucifers vallen;
 • Gebruik van vuur is verboden (sigaretten e.d.) op het veld. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.
 • Maak schoenen schoon voordat u het veld betreedt;
 • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes;
 • Honden of andere dieren zijn niet toegestaan op het veld;
 • We staan geen kauwgom toe op het veld (danwel houd het in uw mond);
 • we staan geen glas toe op het veld (alleen drinken in plastic bekers en flessen. En opruimen aub);
 • Plaats geen zware of puntige objecten op de kunstgrasmat;
 • Houd het terrein/verhardingen rond het veld vrij van afval. Gebruik de vuilnisbakken rond het veld;
 • Borstel het oppervlak regelmatig als het droog is;
 • Meld beschadigingen direct bij accommodatie@avoassen.nl
 • Bij de ingangen zijn speciale bordjes om de aandacht te vestigen op deze maatregelen.