Regels omtrent clubtenue

Home Ledeninfo Handleidingen Regels omtrent clubtenue

Alle spelende leden leasen een clubtenue van de vereniging, bestaande uit een shirt en een rokje of broekje. De kledingbijdrage hiervoor is verwerkt in de contributie. Het rokje/broekje blijft in beheer van de speelster/speler, de shirts zitten in een teamtas en worden bij toerbeurt gezamenlijk gewassen.

Bij het tenue worden effen zwarte sokken/kousen gedragen. Deze dienen door de leden zelf aangeschaft te worden.

De leden zijn verplicht door de sportbond georganiseerde en/of goedgekeurde wedstrijden en toernooien het officieel vastgestelde clubtenue te dragen. Hetzelfde geldt door de door de vereniging uitgegeven trainingspakken (sponsor)

Het is niet toegestaan het tenue en trainingspak (sponsor) bij andere gelegenheden te dragen.

Regels omtrent gebruik clubtenue AVO Assen per 01-07-2015

 • Alle spelende leden leasen een clubtenue van de vereniging, bestaande uit een shirt en een rokje of broekje. De kledingbijdrage hiervoor is verwerkt in de contributie. Het rokje/broekje blijft in beheer van de speelster/speler, de shirts zitten in een teamtas en worden bij toerbeurt gezamenlijk gewassen.
 • Bij het tenue worden effen zwarte sokken/kousen gedragen. Deze dienen door de leden zelf aangeschaft te worden.
 • De leden zijn verplicht door de sportbond georganiseerde en/of goedgekeurde wedstrijden en toernooien het officieel vastgestelde clubtenue te dragen. Hetzelfde geldt door de door de vereniging uitgegeven trainingspakken (sponsor) Het is niet toegestaan het tenue en trainingspak (sponsor) bij andere gelegenheden te dragen.
 • AVO stelt aan trainers/coaches/verzorgers/begeleiders trainingspakken (in bruikleen) beschikbaar. Deze pakken worden aan het begin van het wedstrijdjaar uitgedeeld en aan het eind van het wedstrijdjaar (of bij eerdere beëindiging functie) ingenomen.
 • Trainers/coaches/begeleiders/verzorgers zijn verplicht deze te dragen bij het uitvoeren van hun functie: Training geven en (minimaal het jack) bij het coachen (begeleiden/verzorgen) (en bij eventuele bijkomende zaken behorende bij hun functie).
 • Het is niet toegestaan het pak te dragen bij privé doeleinden, zoals bijv. de eigen wedstrijden.
 • Leden zijn verplicht om bij opzegging van lidmaatschap eigendommen van de vereniging die het lid in bruikleen heeft in te leveren bij de kledingcommissie (shirt, inschietshirt (sponsor), rokje/broekje, trainingspak (sponsor) en andere in bruikleen gestelde goederen). Bij het niet inleveren (vóór 1 juli) van verenigingseigendommen zal de geldelijke waarde van de spullen verhaald worden op het desbetreffende lid.
 • Shirtjestassen, selectietassen, inschietshirts (sponsor) en trainingspakken (sponsor) dienen aan het eind van het seizoen gewassen (en indien nodig, gerepareerd) ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Het rokje/broekje mag het lid in eigen beheer houden.
 • Het gehele team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de shirtjestas. Missende shirts zullen, aan het eind van het jaar, bij het hele team, in rekening worden gebracht.
 • In de shirtjestassen zit een lijst waarop vermeld staat welke kleding in de tas hoort. Zorg dat deze lijst in de tassen blijft zodat na elke wedstrijd de inhoud, door het team of wasouder, gecontroleerd kan worden. Shirts die in de tas zitten maar niet op de lijst voorkomen dienen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.
 • Bij de kledingcommissie kunt u terecht voor nieuwe kleding, het omwisselen i.v.m. een andere kledingmaat en het inleveren van het tenue (indien noodzakelijk gerepareerd).
 • We verwachten dat leden en ouders van jeugdleden zelf aangeven dat het rokje of broekje te klein is geworden en dat niet te lang doorgespeeld wordt in te kleine kleding omdat dit ten koste gaat van de levensduur van de kleding.
 • Achtergebleven AVO-kleding zal door de kledingcommissie meegenomen worden maar de kledingcommissie zal geen actie ondernemen dit bij speler/speelster of team terug te bezorgen. Dit behoort tot de eigen verantwoording van speler/speelster of team.

Bij verlies of verwijtbare beschadiging van de kleding zullen de kosten voor de nieuwe kleding op het lid of team (in geval missende shirts) verhaald worden. Kosten zijn:

KledingstukPrijs
Shirt€40,-
Shirt met reclame€47,50
Shirt met reclame en rugnummer€52,50
Inschietshirt (sponsor)€25,-
Rokje€30,-
Broekje€20,-
Trainingspak (sponsor)€50,-
Trainingsjack€32,50
Trainingsbroek€27,50
Sporttas€47,50