Maandag 29 november algemene ledenvergadering (ALV)

Home Nieuws Maandag 29 november algemene ledenvergadering (ALV)

Het bestuur organiseert op maandag 29 november 2021 de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AVO. We nodigen jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De ALV start om 19.30 uur en is in de kantine. Het is dit jaar weer een fysieke bijeenkomst, die bijgewoond kan worden met de Corona Check. De agenda en de stukken voor de ALV zullen uiterlijk 15 november beschikbaar zijn. Voor de pauze legt het bestuur onder andere verantwoording af over de financiën van het afgelopen seizoen en presenteert ze de begroting voor het komende seizoen. Ook de andere reguliere onderwerpen komen aan de orde, zoals het contributievoorstel en het jaarverslag van het bestuur.

Na de pauze willen we graag met de vereniging het nieuwe beleidsplan voor AVO bespreken en vaststellen. Daaruit volgt ook een voorstel voor het verstrekken van vergoedingen voor trainers/coaches en scheidsrechters. Dit heeft alles te maken met de moeite die het de Technische Commissie en het bestuur kost om deze functies in de vereniging vervuld te krijgen. Ook dat is wat ons betreft een onderwerp van gesprek op de ALV. Verder willen we de vereniging informeren over een werkwijze die we als bestuur willen hanteren voor de opbouw van de contributie.

Bijzondere aandacht vragen we voor het onderwerp Samenstelling van het bestuur. De zittingstermijn van Teun Jan Kootstra (bestuurslid Technische Zaken) en Theo Dijkstra (voorzitter) loopt af. Theo Dijkstra heeft aangegeven zich, na twee termijnen, niet meer herkiesbaar te stellen als voorzitter van AVO. Het bestuur stelt de vereniging voor om Teun Jan Kootstra te benoemen als nieuwe voorzitter van AVO. Uiteraard wordt de vereniging in de gelegenheid gesteld tegenkandidaten te presenteren. Namen van kandidaten ontvangen we graag uiterlijk 22 november.  Voor de functie bestuurslid Technische Zaken gaat het bestuur de komende tijd op zoek naar kandidaten. We hopen jullie hier op de ALV meer over te kunnen zeggen.

 

Graag tot ziens op 29 november!

 

Het bestuur van AVO