Privacywet – AVG

Home Nieuws Clubnieuws Privacywet – AVG

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht wordt houdt in dat in alle Europese landen bedrijven, stichtingen, verenigingen en instanties zorgvuldiger moeten omgaan met de privégegevens van hun medewerkers, klanten of leden. Alle organisaties, dus ook sportverenigingen, moeten zorgen dat ze persoonlijke gegevens veilig bewaren en er veilig mee omgaan.

Binnen  AVO is een werkgroep gevormd die al een tijdje bezig is onze vereniging “AVG-proofte maken. Ondanks de ondersteuning die wij daarbij krijgen vanuit het KNKV is het nog steeds een forse klus om alles op tijd voor elkaar te hebben. We hopen echter binnenkort de verklaring te ontvangen dat wij als verenging op eenjuiste manier met de persoonlijke gegevens van onze leden omgaan.

Het bestuur.