Twee nieuwe leden technische commissie

Home Nieuws Twee nieuwe leden technische commissie

Het bestuur en de Technische Commissie is blij twee nieuwe leden te verwelkomen.
Hans Warris en Judith van der Wal hebben zich voor een rol in de commissie gemeld.

In een bijeenkomst/denktank aan het eind van vorig seizoen zijn ook zij aanwezig geweest waar we de visie op de technische organisatie hebben gedeeld.
Dit tweetal heeft vervolgens gemeend zich bij de Technische Commissie te voegen.

Hans zal als nieuwe voorzitter van de Technische Commissie een verbinding leggen tussen visie, beleid en omzetten naar concrete actie.
Judith zal als lid van de commissie onder meer bezig gaan met de organisatie van bijvoorbeeld trainers- en ouderbijeenkomsten.

We bedanken Hans en Judith voor hun aanmelding en wensen hen samen met Marijke Popken en Roald Schoenmaker veel succes bij de werkzaamheden.

Voor het verder werken aan de ambities van AVO hebben we nog verschillende functies in het technische kader en de technische commissie.
U kunt uw belangstelling of vragen delen via e-mailadres voorzittertc@avoassen.nl