Van de voorzitter

Home Nieuws Van de voorzitter

Aan onze korfballers, tennissers, betrokken vrijwilligers en betrokken ouders

 

Beste mensen,

Gisteravond zaten vele mensen om 19:00 uur met enige spanning voor de beeldbuis.

Sinds voorjaar 2020 houdt een grillig virus ons flink in de greep.

Allereerst staat onze fysieke gezondheid (en de zorg, die hiervoor grootse inzet heeft moeten plegen) erdoor onder druk maar evengoed is na bijna 2 jaar ook duidelijk dat het ons gevoel van vrijheid en ons mentale welzijn ook op de proef stelt.

 

We hebben er, als vereniging, als leden en als vrijwilligers ook veelvuldig mee te maken gehad. De steeds wisselende omstandigheden en de mate waarin we konden meebewegen met de gevraagde maatregelen heeft ons regelmatig voor flinke inspanningen geplaatst. Soms erg zichtbaar maar ook regelmatig buiten beeld.

Gelukkig is de veerkracht van onze club goed te noemen en hebben we kunnen voorkomen dat we al teveel tegenover elkaar zijn komen te staan.

Ik wil jullie daar enorm voor bedanken!

Ook in organisatorisch en financieel opzicht hebben we (door trouwe leden enerzijds en alertheid op kansen en bedreigingen anderzijds) deze storm aardig kunnen doorstaan. Afgelopen maandag 10 januari hebben we hier tijdens de uitgestelde algemene ledenvergadering met de leden ook nog bij stilgestaan.

 

Vele clubs hebben last gehad van deze crisis (en begrijpelijk) terwijl AVO in deze roerige tijd juist kans heeft gezien ook te investeren (denk daarbij aan de zonnepanelen op ons clubgebouw). Dat was niet mogelijk geweest als we als club niet gezond zouden zijn, iets om te koesteren. Ieder die daar haar of zijn inspanning aan heeft geleverd wil ik daarvoor danken.

Voor nu geldt dat we op sportief gebied vanaf zaterdag jl. (15 januari 2022) weer volledig mogen sporten, ook in de zaal. Wel zijn er nog enkele beperkingen. Waar er geen beperking in sporttijden of groepsgrootte is, is het bij het binnensporten voor leden vanaf 18 jaar wel noodzakelijk om een Coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen, behalve voor de noodzakelijk aanwezige vrijwilligers. Ook dragen we (voor sporters vanaf 13 jaar) voor en na het sporten een mondkapje. Er is geen publiek aanwezig en er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. Onderlinge wedstrijden binnen onze club zijn wel mogelijk.

 

Vanaf maandag trainen we weer volgens het reguliere trainingsschema.

Spoedig zullen we de coronamaatregelen zoals deze op de website staan weer aanpassen aan bovenstaande situatie.

De activiteiten in het weekend worden gecoördineerd door de Technische Commissie (die overigens ook alle waardering verdienen voor hun werk afgelopen jaren: er wordt met grote regelmaat een beroep op ze gedaan waarbij snelheid regelmatig benodigd was).

 

Tot zover even de corona-situatie.

In de ledenvergadering hebben we Theo Dijkstra als voorzitter zien vertrekken. We willen hem samen met de leden nog graag uitzwaaien tijdens een “normale” ledenvergadering, dus het echt afscheid nemen doen we later. Wel heb ik afgelopen maandag de rol van voorzitter van hem overgenomen.

Theo is een verbinder, een prettige gesprekspartner en een kundig en genuanceerd bestuurder gebleken. Al voor de fusie was hij vanuit het bestuur van ASKO actief en vanaf de fusie heeft hij gedurende ruim 6 jaar de functie van voorzitter met verve bekleed.

Het is dan ook voorwaar een uitdaging om die rol van hem over te nemen. Gelukkig heeft Theo de overdracht goed voorbereid en zal hij nog regelmatig gevraagd worden om advies, waartoe hij bereidt is. Hij heeft inmiddels de rol van trainer/coach bij AVO 3 opgepakt. Stil zitten is aan hem niet besteed.

Vooruitlopend op een “live”  afscheid wil ik Theo alvast bedanken voor zijn bijdrage aan AVO Assen.

Met het vertrek van Theo en de verschuiving in het bestuur (alsmede de bestaande uitdagingen in ons vrijwilligerskader) zal het bestuur zich de komende tijd primair richten op het beschrijven en invullen van vacatures in het bestuur, onze commissies en de verdere vrijwilligerstaken.

Onze huidige vrijwilligers leveren echt prachtig werk waarvoor we hen dank verschuldigd zijn. Met een aanvulling op dit bestaande kader kunnen we als korfbalclub nog krachtiger worden en meer voor onze leden betekenen.

Mocht je zelf al een stap willen zetten om een bijdrage te leveren aan onze mooie club dan hoef je uiteraard niet af te wachten en kun je altijd contact opnemen. We kunnen je hulp vast en zeker goed gebruiken. Wat te denken bijvoorbeeld aan een Technische commissie (het hart van een sportvereniging) die weer op volle sterkte is? Of wat dacht je er van als onze kantine op alle trainingsavonden open is en daarmee echt transformeert naar een Clubhuis?

 

Tot slot wil ik deze “Van de voorzitter” eindigen met de mededeling dat (in lijn met mijn eerdere gewoonte als voorzitter bij VDW-OLS in vroegere tijden) ik je graag regelmatig een bericht wil sturen. In die eerdere tijd ging dat nog met een gedrukt clubblad en nu kan ik me tot de leden richten via deze mail, de website en de social media.

 

 

Heb je vragen, opmerkingen, ideeën, chroom niet om contact met me op te nemen.

Blijf gezond,

 

Met sportieve groet,

 

Teun Jan Kootstra

Voorzitter Korfbalvereniging AVO Assen

voorzitter@avoassen.nl

06-24168656