Corona-update van het bestuur

Home Nieuws Geen categorie Corona-update van het bestuur

Waar we in de periode sinds er weer trainingen mochten plaatsvinden veelal via de trainers hebben
gecommuniceerd leek het ons goed om u weer even bij te praten.

In de tussenliggende tijd is er evengoed zowel bij de trainers, technische commissie als het bestuur het
nodige besproken en gedaan. Trainingen zijn weer opgestart, voorbereidingen voor komend seizoen zijn
ook aangevangen en ook op bestuurlijk niveau proberen we goed vinger aan de pols te houden, zowel
binnen de club als binnen het verbond.

Blij zijn we met het feit dat naast de ruimte die er al was voor de leden tot 27 jaar, we vanaf heden ook
de 27+ leden weer kunnen verwelkomen. Het blijft aan die teams (seniorenteams vanaf AVO 4 +
midweek) zelf om dit te initiëren en uiteraard blijft het daarbij altijd een individuele keuze.
Wel dienen zij -ook tijdens het sporten- de 1,5e meter in acht te nemen, waardoor partij-vormen op dit
moment voor hen nog niet mogelijk zijn.

Lees hier de aangepaste maatregelen voor onze sportaccommodatie.

 

Nog enkele updates:

• De fietsen mogen weer op de reguliere stalling worden geplaatst.
• Na de zaalcompetitie is ook de veldcompetitie 2020-2021 -voor zover al niet bekend- geheel
afgelast. We hopen dat het coronavirus rond de zomer zodanig onder controle is dat we seizoen
2021-2022 weer kunnen aanvangen met de competitie. Daar hebben we goede hoop op.
Veiligheid en gezondheid gaan echter altijd voor.
• Onze leden/teams onder 27 jaar mogen wel onderlinge wedstrijden spelen.
Het bestuur en de Technische commissie laat dit initiatief tot onderlinge wedstrijden –
doordeweeks of in het weekend- vooralsnog aan de trainers, omdat zij hierin het beste de
haalbaarheid kunnen inschatten.
• Het buitenterras zal op enkele vooraf met de kantinecommissie afgestemde momenten weer
geopend zijn voor het nuttigen van een consumptie door de actieve sporters. Hierbij gelden
dezelfde regels als voor de horeca. We verzoeken eenieder zich daar dan ook aan te houden en
medewerking te verlenen aan de maatregelen, teneinde veilig en stapsgewijs weer naar het
oude, zo gewenste normaal te kunnen gaan.

Nog even doorzetten! Blijf gezond en denk aan elkaar!

 

Namens het bestuur,

Teun Jan Kootstra
Bestuurslid AVO Assen (portefeuillehouder Technische Zaken & aandachtsgebied COVID-19)
bestuurslid1@avoassen.n