Besluiten ALV november 2023

Home Nieuws Besluiten ALV november 2023

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 november 2023 zijn de volgende zaken (in samenvatting) aan de orde geweest.

Bestuurssamenstelling

De aanwezige leden hebben de volgende leden benoemd als bestuurslid:

  • Reinier Meints (secretaris)
  • Merle Hulsebosch (bestuurslid – algemeen)
  • Tonko Mulder (bestuurslid – algemeen)
  • Jesse Heitman (bestuurslid – algemeen)

Bouke Heijda’s bestuurstermijn is afgerond maar Bouke ondersteunt in de rol van interim-penningmeester het bestuur tot een nieuwe penningmeester is gevonden (voor de duur van maximaal een jaar).

Zie ook Bestuur.


Financiën seizoen 2022-2023

Na het financieel verslag en de beantwoording vragen van de leden door de penningmeester (namens het bestuur) heeft de kascommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Er waren geen bijzonderheden of opmerkingen en de commissie adviseerde de leden om bestuur decharge te verlenen voor gevoerd financieel beleid,


Begroting seizoen 2023-2023

De voorgestelde begroting, de contributie alsmede de actieverplichting (acties) is vastgesteld na beantwoording vragen een een aanpassing bij de contributie bij tennisleden in Marsdijk (verhoogd, in redelijke mate vergelijkbaar met de verhoging voor korfballers).


Visie en beleidsplan

De visie en het daaraan gekoppelde beleidsplan is vastgesteld, met een kleine aanpassing op verzoek van de leden. Hierbij is de ambitie voor het vlaggenschip weer onverminderd op de Hoofdklasse (of hoger) gericht.


Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement behoefde aanpassingen (in verband met het aangenomen besluit rondom de verplichting vrijwilligerstaken en een nieuwe vaststelling van beleid omtrent Veilig Sportklimaat en de VOG.


Vertrouwenscontactpersoon / Veilig sportklimaat

Mariska Hörmann – Vertrouwenscontactpersoon bij AVO – gaf een presentatie.


Coördinatiegroep / Intermedium

De in juni 2023 opgestarte coördinatiegroep (Intermedium), die leden/vrijwilligers verbindt aan beschikbare taken en openstaande vacatures heeft zichzelf gepresenteerd. De groep bestaat uit:

  • Bas Klingenberg
  • Leon Schoenmaker
  • Annet Regien
  • Amber Paardekooper
  • Marijke Popken
  • Ingrid Paardekooper